SI TË VENDOSIM ORËN NË PUNË?

SI TË NDËRROJMË DHE REGJISTROJMË RRIPAT METALIK?