Kushtet e garancisë

KUSHTET E GARANCISË

Ora juaj Enzo Attini ka një garanci prej 2 vitesh nga data e blerjes nën kushtet e kësaj garancie.
Garancia mbulon vetëm problemet e fabrikimit. Klienti duhet të ruajë me kujdes kutinë dhe manualet e përdorimit deri në periudhën e mbarimit të garancisë.

Enzo Attini nuk do ta pranojë kërkesën e garancisë, nëse ora ka shenja të dukshme keqpërdorimi.

Defektet e fabrikimit nuk përfshijnë humbjen e pjesëve, dëmtimet nga përdorimi i përditshëm (futja ne ujë) ose dëmet që shkaktohen pas rënies në tokë të produktit apo goditjeve. Enzo Attini nuk riparon lëkurën e dëmtuar të produkteve.
Për riparimin brenda periudhës dhe kushteve të garancisë, klienti duhet të dërgojë një email tek stafi i suportit duke i kontaktuar në: suport@enzoattini.al

Të gjithë orët tona janë testuar nën presionin 5 ATM.

Ne rekomandojmë që ta hiqni orën nga dora përpara se të futeni në dush, kur notoni ose në çdo lloj aktiviteti që përfshin ekspozimin ndaj ujit.

Referojuni tabelës së mëposhtme:

Për më shumë informacion, lutemi të vizitoni faqen tonë të internetit www.enzoattini.al

Garancia nuk mbulon:

Ndryshimet estetike që ndodhin nga përdorimi i përditshëm dhe nga koha ( p.sh sipërfaqe të gërvishtur, ndryshim ngjyre dhe/ose materiali të orës dhe rripit).
Dëmtimet (duke përfshirë këtu dëmtimin nga lagështira) të shkaktuara nga përdorimi jo i duhur, mungesa e kujdesit ose aksidentet (goditjet, shtypjet, përplasjet, thyerja e xhamit etj.).
Dëmtimet e shkaktuara nga zjarri ose katastrofat natyrore (psh tërmetet).
Dëmtimet e shkaktuara nga hapja dhe riparimet e orës nga vetë klienti ose nga persona joprofesionistë (p.sh për zëvendësim baterie ose shërbim riparimi ).
Garancia është e pavlefshme nëse ora është dëmtuar aksidentalisht, nga neglizhenca, nga persona joprofesionistë ose faktorë të tjerë.

Kthim për  riparim ose garanci

Garancia ofron riparimin e orës nga defektet e fabrikimit, i cili bëhet brenda një periudhe 30 ditore. Ajo NUK ofron ndërrimin e orës me një të re.
Kostot e transportit për dërgimin dhe marrjen e produktit mbulohen nga vete klienti. ( nuk mbulohen nga Enzo Attini).
Enzo Attini kryen pa pagesë vetëm diagnostikimin e orës dhe përcakton nëse difekti i pajisjes mbulohet apo jo nga garancia.
Nëse ora ka një problem që nuk mbulohet nga garancia, klientit i komunikohet paraprakisht kostoja e riparimit, dhe pagesa totale (së bashku me transportin)  kryhet në momentin që ai e merr në dorëzim.