Kushtet e garancisë për syzet

KUSHTET E GARANCISË

- Syzet Enzo Attini kanë një garanci prej 2 vitesh nga data origjinale e blerjes, kundrejt të gjitha defekteve të prodhimit të përcaktuara nga departamenti ynë i shërbimeve teknike.

Në rast të një dIfekti prodhimi, skeleti ose pjesa përkatëse e dëmtuar do të zëvendësohet pa asnjë kosto, duke përjashtuar lentet okulistike të cilat nuk do të zëvendësohen në asnjë rrethanë.

Kjo garanci nuk mbulon defektet e shkaktuara nga aksidentet (goditje, shtypje, etj.), përdorimin jo të duhur ose abuziv të skeletit, modifikime ose riparime të paautorizuara. Enzo Attini nuk do ta pranojë kërkesën e garancisë, nëse produkti ka shenja të dukshme keqpërdorimi.

Rekomandojmë që certifikata e garancisë të mbahet në një vend të sigurt.

Për riparimin brenda periudhës dhe kushteve të garancisë, klienti duhet të dërgojë një email tek stafi i suportit duke i kontaktuar në: suport@enzoattini.al

 

KUJDES 

- Syzet nuk janë të përshtatshme për shikimin e drejtpërdrejtë të diellit. Mbrojtja UV është e përfshirë.
Nuk janë të përshtatshme për përdorim gjatë natës ose në vende me ndriçim të dobët.

 

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Për të pastruar syzet e diellit, përdorni ujë dhe sapun duke shmangur të gjitha llojet e tretësve ose alkoolit. Mos përdorni pëlhura të ndotura ose gërryese të cilat mund të ndryshojnë tiparet e filtrave të tyre. Përdorni vetëm aksesorë dhe pjesë këmbimi origjinale.

RUAJTJA

- Ruajeni në pëlhurë ose në kutinë e vet në një vend të thatë në një temperaturë ndërmjet -10°C dhe +35°C.

 

Garancia & Servisi

Garancia ofron vetëm riparimin e syzeve për defektet e fabrikimit, i cili bëhet brenda një periudhe 30 ditore nga Servisi i Autorizuar - Electronic Line (Rruga :Mine Peza , Cel. 0677168907). Ajo NUK ofron ndërrimin e syzeve me një të re në asnje rast.
Klienti duhet t'i sjelle fizikisht vete syzet bashke me çertifikatën e garancisë, pranë servisit të autorizuar.
Servisi kryen pa pagesë vetëm diagnostikimin e syzeve dhe përcakton nëse difekti i pajisjes mbulohet apo jo nga garancia.
Nëse syzet kanë një problem i cili nuk mbulohet nga garancia, klientit i komunikohet paraprakisht kostoja e riparimit, dhe pagesa totale (së bashku me transportin ne rast se ai deshiron ta marre me poste)  kryhet në momentin që ai i merr syzet.

P.s Electronic Line nuk mban garanci për dëmtimet që mund të ndodhin gjate transportit me postë.