Mënyra e përdorimit dhe e mirëmbajtjes

Manual i përdorimit për orën “ANALOGE”

Seria Quartz RONDA 704

 

Poz. I Pozicion pune normal (është në punë)

Poz. II Korrigjimi i shpejtë i datës

 Orari kur NUK mund të ndryshoni datën, është nga ora 21:30 deri në 24:00 (mesnatë)

 • Tërhiqni me KUJDES kurorën (butonin e kurdisjes) në pozicionin II (ora akoma punon)
 • Rrotullojeni kurorën derisa të shfaqet data aktuale.
 • Shtyjeni kurorën përsëri në pozicionin I.

Poz. III Rregjistrimi e orës

 • Tërhiqni me KUJDES kurorën ne pozicionin III (ora ndalon).
 • Rrotullojeni kurorën, derisa të vendosni orën aktuale. (Mos harroni ciklin 24 orësh)
 • Shtyjeni kurorën përsëri në pozicionin I.

Manual i përdorimit për orën “MOONPHASE”

 Seria Quartz RONDA 706.1

Poz. I: Pozicion pune normal (është në punë)

Poz. II: Mos ndryshoni datën dhe ditën (butoni A dhe B)  në asnjë mënyrë gjatë orarit  11:00 - 17:30 dhe 23:00 - 05:30 sepse gjatë kësaj kohe mekanizmi bën proçese të tjera automatike.

Shtypja e butonit gjatë kësaj kohe mund të dëmtojë mekanizmin.

Për të rregjistruar datën dhe ditën mjafton që ju të vendosni akrepat e orës në orën 7 dhe më pas bëni ndryshimet që dëshironi.

 Vendosja e shfaqjes së fazave të hënës, ditëve të javës, ditës dhe orës (për shembull pas ndërrimit të baterisë).

 1. Tërhiqni me KUJDES kurorën në pozicionin II (ora ndalon)
 2. Rregullimi i shfaqjes së fazave të hënës:

Lëvizini akrepat përpara duke rrotulluar kurorën, derisa të shfaqet pozicioni i fazës së hënës së plotë.

 1. Vendosja e ditës së javës dhe datës
 • Rrotulloni kurorën derisa të shfaqet ora 7 (pra pas periudhës së bllokimit)
 • Duke përdorur korrigjimin e shpejtë, vendosni datën me butonin A, dhe ditën e javës të hënës së plotë të fundit me butonin B.

Pastaj, duke përdorur kurorën, lëvizni akrepat përpara derisa të shfaqet data aktuale.

 1. Vendosja e orës:
 • Rrotulloni kurorën derisa të shfaqet ora aktuale (mos harroni ciklin 24 orësh)
 1. Shtyjeni kurorën përsëri në pozicionin I.

Korrigjimi i shpejtë i datës:

Shtypni butonin A, derisa te shfaqet data aktuale (mos harroni periudhën e bllokimit).

Korrigjimi i shpejtë i ditës së javës:

Shtypni butonin B, derisa te shfaqet dita aktuale e javës (mos harroni periudhën e bllokimit).

Manual i përdorimit për orën AUTOMATIKE

SELLITA SW200

 Kurora me tre pozicione:

 1. Pozicion pune normal (është në punë)
 2. Tërhiqe me KUJDES për korigjimin e datës
 3. Tërhiqe me kujdes për rregullimin e akrepave (duke ndaluar sekondat)

 

KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

 Ne ju sugjerojmë ta pastroni orën rregullisht duke përdorur një leckë të thatë ose pak të njomur.

 • Ne ju rekomandojmë që ta mbani orën me rrip të lirshëm. Një rrip i shtrënguar fort do të konsumohet më shpejt.
 • Shmangni ekzpozimin në fushë magnetike intensive si: bokset, kompjuterat, telefonat celulare, frigoriferat, televizorët dhe pajisjet e tjera elektromagnetike sepse ato krijojnë një fushë magnetike që dëmton mekanizmin e orës. Mos e vendosni orën në mes një pajisjeje dedektuese metalesh kur udhëtoni.
 • Ora NUK duhet të bjerë në kontakt me ujin,  sapunin, tretës të ndryshëm, mërkurin, detergjentet, parfumet, produkteve kozmetike ose agjentët pastrues si benzina, spraji i xhamave, ngjyruesit, adezivët etj.

Këto mund të dëmtojnë shkëlqimin e e orës tuaj.

 • Rripat e lëkurës ose ato metalik, nuk duhet të eskpozohen për kohë të gjatë në diell dhe në lagështire (këto kushte ndryshojne formën dhe ngjyrën e disa lloje rripash).

Orat me këto materiale nuk duhet të përdoren në ujë. Nëse rripi ju laget, thajeni me kujdes me nje leckë dhe mos e lini të thahet direkt nën diell ose me tharëse.

 • Mos e ekspozoni orën tuaj ndaj temperaturave ekstreme ose ndaj ndyshimeve te papritura të temperaturës, sepse do të shkaktojë mosfunksionim të saj.
 • Shmangni tronditjet dhe lëkundjet sepse ato mund ta dëmtojnë orën.
 • Mos përdorni mjete të mprehta drejtpërdrejt në rripat e lëkurës, lëkura mund të gërvishtet lehtë.
 • Nëse nuk e përdorni orën, ruajeni atë në një vend të thatë.